เตือนเกษตรกร รีบยื่นอุทธรณ์ ก่อนหมดสิทธิ์รับเงิน 15000

เตือนเกษตรกร รีบยื่นอุทธรณ์ ก่อนหมดสิทธิ์รับเงิน 15000

สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีการช่วยเหลือเกษตรกร ครอบครัวละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีการโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะนายทะเบียนดำเนินการรวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชี 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.2563 ซึ่ง สศก.ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. แล้วรวม 7.59 ล้านราย

ล่าสุดธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พ.ค.63 จำนวน 7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน มิ.ย.

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 ส.ค.63 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.2563 ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 ส.ค.63

ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สศก.ติดตามสอบถามเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID วงเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.2563 ส่วนใหญ่นำเงินไปใช้จ่ายค่าครองชีพ ของกิน ของใช้ประจำวัน นำเงินไปต่อยอดทำมาหากิน

เช่น จ่ายค่าเช่าที่ทำกิน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อพันธุ์ปลา ซื้ออุปกรณ์จับปลา เครื่องมือทำมาหากิน ฯลฯ ที่เหลือจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน ค่ารักษาดูแลสุขภาพ และนำไปใช้อื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่ารถ ค่าไฟฟ้า ค่ามือถือ ค่าน้ำ เป็นต้น

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันที่ 5 มิ.ย2563 ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 ส.ค.63

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง mumkhao

No Comments | Jun 4, 2020