450 คนถึงไทยแล้ว มีไข้สูง 9 ราย

450 คนถึงไทยแล้ว มีไข้สูง 9 ราย

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 2 มิ.ย.63 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยวันนี้มีผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 3 เที่ยวบิน จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

450 คนไทย ตกค้าง ตปท. ถึงสุวรรณภูมิ เข้มสแกน "โควิด" ลุ้น 9 คนมีไข้

เที่ยวบินแรกเดินทางมาจากปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG518 เครื่องลงเวลา 06.30 น. มีผู้โดยสารจำนวน 290 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารมีไข้ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมบางกอกพาเลช มักกะสัน กทม. และโรงแรมอีลีแกนท์

เที่ยวที่ 2 เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ส จากกรุงโตเกียว เที่ยวบินที่ NH 847 เครื่องลงเวลา 14.51 น.จำนวนผู้โดยสาร จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารมีไข้สูงจำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงบาลทันที ส่วนผู้โดยสารคนอื่นจำนวน 103 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมเบล์บรีช จ.ชลบุรี

และเที่ยวที่ 3 เดินทางมาจากจากประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 เครื่องลงเวลา 21.10 น. ผู้โดยสาร จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูง จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงบาลทันที และพบมีหมายจับจำนวน 1 คน ส่วนที่เหลือ จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม แอมบาสเดอร์สุขุมวิท กทม.

No Comments | Jun 3, 2020