สมช ถกผ่อนปรน ระยะ3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว

สมช ถกผ่อนปรน ระยะ3 ปรับเวลาเคอร์ฟิว

จากกรณีมีการพิจารณาข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช.ที่ให้ขยายเวลาการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ศบค.ว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบตามที่ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอต่ออายุเคอร์ฟิวไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร 26 พค.นี้ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่สามนั้น เลขาฯ สมช. จัดประชุมในสัปดาห์หน้าประมาณวันที่ 27 ถึง 28 พ.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล

ศบค.วันนี้ยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องการลดเวลาเคอร์ฟิว แต่สมช.จะต้องพิจารณา ไทม์ไลน์การผ่อนปรนระยะที่สาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบให้เลขาสมช. ในฐานะประธานกลั่นกรองไปพิจารณา โดยบอกว่าให้พิจารณาเรื่องท่องเที่ยวชุมชนให้ด้วย ซึ่งรองนายกฯสมคิดก็สนับสนุนเพราะเรื่องเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟู อยากผ่อนปรนในประเทศให้ได้มากขึ้น และตั้งตุ๊กตาให้เป็นโจทก์ไปพิจารณา

ด่าน

เรื่องลดเวลาเคอร์ฟิวลงอาจเป็น เที่ยงคืนถึง ตี 4 เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางการแพทย์ก็มีความคืบหน้า และนายกยังบอกเลยว่าเรื่องความมั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องความมั่นคงตำรวจทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุข

ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ครอบคลุมเดือน มิ.ย. และลดเวลาเคอร์ฟิวลงอาจเป็น เที่ยงคืนถึง ตี 4 เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เรียบเรียง dailyliveexpress

No Comments | May 23, 2020