เช็กเลย ธกส โอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เช็กเลย ธกส โอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุด

สำหรับเกษตรกรชุด 2 วันนี้เตรียมเฮกันได้เลย จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของการแพร่กระจาย CO VID รายละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.ถึง ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150000 ล้านบาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่ารอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 21 พ.ค. 2563

ดังนั้น ทันทีที่ข้อมูลมาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายครบวันที่ 25 พ.ค. 2563 จากนั้น เตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1ถึง15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค. จะจ่ายเงินวันที่ 30ถึง31 พ.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

ดังนั้น ทันทีที่ข้อมูลมาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายครบวันที่ 25 พ.ค. 2563 จากนั้น เตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1ถึง15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค. จะจ่ายเงินวันที่ 30ถึง31 พ.ค. 2563

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ย าสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

อย่างไรก็ตาม สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th

สำหรับกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเกษตรกร มีดังต่อไปนี้ โอนทุกวันไม่เว้นวันหยุด

อย่างไรก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆกันนะครับและขอให้ได้เงินกันทุกคน เชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าจะมากน้อยต่างกันไป

เรียบเรียง มุมข่าว

No Comments | May 23, 2020