เช็คเลย เราเที่ยวด้วยกัน เปิดขั้นตอนสำคัญ หลังได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน

เช็คเลย เราเที่ยวด้วยกัน เปิดขั้นตอนสำคัญ หลังได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก Covid ผ่านโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid เป็นระยะเวลา 4 เดือน อย่างโครงการ กำลังใจ และ เราเที่ยวด้วยกัน

ทั้งนี้ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วน กําลังใจ ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสองแพ็คเงินเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สำหรับการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นวันที่สอง (16 ก.ค.) มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 3.3 ล้านคน โดยลงทะเบียนสำเร็จ 1.8 ล้านคน ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมทยอยแจ้งผลทางข้อความ sms

อย่างไรก็ตาม จากจำนวนที่ลงทะเบียนเข้ามา อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง 1.3 ล้านคน ในขณะคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 200,000 คนนั้น กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

โดยโครงการ เราเที่ยวด้านกัน จะสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก ดังนี้

-รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

-จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

-เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

-รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

-จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

-คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนี้

– ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้ เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร

-ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)

-วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

สำหรับวิธีการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน มีดังนี้

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

-อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

-กรอกข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

-รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันหลังจากการยืนยันการลงทะเบียน)

-ดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

ส่วนขั้นตอนใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน หลังได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ดังนี้

การลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

-ระบุเบอร์มือถือ

-ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

-กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและกด ตกลง

-ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก เป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

-ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

-หน้าจอผูกบัญชีเพื่อใช้งาน สามารถผูกบัญชี หรือเปิดวอลเล็ตได้จากหน้านี้

ขั้นตอนจองโรงแรมได้ 2 วิธี ดังนี้

-จองโดยตรงกับโรงแรม

-ติดต่อเพื่อจองที่พักผ่านช่องทางต่างๆ โดยโรงแรมจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

-ได้รับ Notification ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง

-รายการ การจองโรงแรมปรากฏบนแอปฯ เป๋าตัง

-ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการจองก่อนชำระเงิน

-ชำระเงินและรับ Voucher เพื่อใช้ check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

จองผ่าน Online Travel Agency (OTA)

-เข้าสู่ช่องทางการจองของ OTA ที่ร่วมโครงการ (ทั้งนี้ ความพร้อมในการเปิดให้จองโรงแรมผ่าน OTA ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของ OTA แต่ละแห่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โปรดติดตามช่องทางการจองผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อีกครั้ง)

-กรอกข้อมูลการจองผ่านช่องทาง OTA

-เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงินผ่านช่องทาง OTA

-รับ Voucher เพื่อใช้ check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอน Check in ด้วยแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

-เข้าสู่เมนู เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเช็กอินโรงแรมที่จองไว้

-กด เช็กอิน เพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

-แสดง QR ให้ โรงแรมใช้แอปฯ ถุงเงิน สแกนเพื่อเช็กอิน

-ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

ขั้นตอนการใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

-กดปุ่มใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

-กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้คูปอง

-สแกน QR ร้านค้า ถุงเงิน

-แสดงยอดเงินที่ต้องชำระ โดยคำนวณสัดส่วน Co-Payment 60:40

-เลือกช่องทางชำระเงินได้ทั้ง G-Wallet หรือ บัตรเครดิต/เดบิต (รองรับบัตรเครดิต VISA MasterCard JCB และ Local Debit Card ในประเทศ)

-ยืนยันการชำระเงิน

-ใส่รหัส PIN 6 หลัก

-ทำรายการสำเร็จและบันทึก Slip

-คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว จะใช้ได้ถึงสิ้นวันที่ Check out (เวลา 23.59 น.) เท่านั้น

No Comments | Jul 17, 2020