เราไม่ทิ้งกัน เตรียมช่วยเหลือ 4 กลุ่มตกหล่นอีก 9 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน เตรียมช่วยเหลือ 4 กลุ่มตกหล่นอีก 9 ล้านคน

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 คน เป็นเวลา 3 เดือน จากการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือในกลุ่มที่ตกหล่น จากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ประมาณ 9 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน

โดยคาดว่าเป็นลอตสุดท้ายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือ แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน จากเดิม 2.4 ล้านคน

2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 302,160 คน คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 3 เดือน

3. กลุ่มเปราะบาง เช่น คนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 6.9 ล้านคน จากกรอบเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ 13 ล้านคน จะได้รับ 1,000 บาท ระยะ 3 เดือน

4. กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เคาะอีกทีว่า ตัวเลขเงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มอื่นๆ จะสรุปตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่ แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่ 3 เดือนเหมือนเดิม โดยคาดว่า 4 กลุ่มที่ตกหล่นนี้ จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ จำนวน 2 เดือน พร้อมกัน และเดือน ก.ค.อีก 1 เดือน แต่หาก ครม.ไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือไปเดือน ก.ค. ซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลย จำนวน 3 เดือน

ส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการช่วยเหลือเราไม่ทิ้ง ที่เข้ามาร้องเรียนหน้าที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 806,000 คน ในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลแล้ว 100,000 ราย พบว่า เป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่น 6,472 คน ส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆ ไปแล้ว

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือ 4 กลุ่มตกหล่น เพิ่มอีกประมาณ 9 ล้านคน ย้ำเป็นลอตสุดท้าย เบื้องต้นคาดจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียง siamstreet

No Comments | Jun 5, 2020